>
  1. Πολιτικός Μηχανικός / Αρχιτέκτονας

Would you like a career as a...

Ecological Ltd

Πολιτικός Μηχανικός / Αρχιτέκτονας

Full Time

Entry-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconGlyfada, Athens, Greece

when_icon 2019-12-03

salary_icon -

info iconBasic Information

Ζητείται νέος η νέα Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας για εμπορική κατασκευαστική εταιρεία κουφωμάτων αλουμινίου στη Γλυφάδα.

job requirements iconBasic Requirements
  • Ιδανικά με εμπειρία οικοδομής
  • Άριστα αγγλικά
  • Άριστες γνώσεις autocad 2d
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
  • Άριστη γνώση MS office, outlook