>
 1. Μηχανικός μετρήσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Would you like a career as a...

Artemis ITS

Μηχανικός μετρήσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Full Time

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Greece

when_icon 2019-06-13

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία Artemis ITS αναζητά  Μηχανικό μετρήσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, να ενταχθεί στο δυναμικό της.

job description iconResponsibilities

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Πραγματοποίηση μετρήσεων δεικτών ποιότητας δικτύων κινητής τηλεφωνίας με αυτοκίνητο (drive test measurements) και πεζή (Hotspot measurements) στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό (τουλάχιστον 3 βδομάδες το μήνα για τον επόμενο χρόνο στην Ισπανία και έπειτα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες)
 • Εκτέλεση των εργασιών βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και οδηγιών
 • Διαχείριση του συγκεκριμένου μετρητικού εξοπλισμού της εταιρείας με συνέπεια και ασφάλεια
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της εργασίας
 • Αποστολή ημερήσιων αναφορών ποιότητας των μετρήσεων

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ευκαιρίες εκμάθησης και εργασίας σε projects τεχνολογιών αιχμής
job requirements iconBasic Requirements
 • Πολύ καλή χρήση του Microsoft Office Suite
 • Δυνατότητα εργασίας και συχνών ταξιδιών στο εξωτερικό
 • Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων τεχνικών και εργασίας
 • Οργανωτική σκέψη
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης Β κατηγορίας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ, Ηλεκτρονικού ΤΕΙ ή αντίστοιχο
 • Ικανότητα γρήγορης και αυτόνομης επίλυσης προβλημάτων
good to have iconGood to have
 • Γνώσεις δικτύων κινητής τηλεφωνίας επιθυμητή
 • Χρήση προγραμμάτων GPS επιθυμητή