>
 1. Διπλ. Μηχανικός Τεχνικής Ωρίμανσης Ακινήτων

Would you like a career as a...

AEGIS S.K. Financial Advisory Consulting Engineering

Διπλ. Μηχανικός Τεχνικής Ωρίμανσης Ακινήτων

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-10-12

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας/ Real Estate & REO της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναπτύσσεται δυναμικά συνεργαζόμενη με Τράπεζες, Εταιρίες Διαχείρισης Δανείων, Funds και μεγάλους Πελάτες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.  

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά να εντάξει στην ομάδα της, έναν μηχανικό με κύρια ενασχόληση την τεχνική ωρίμανση και εκτίμηση αξίας ακινήτων με πλήρη απασχόληση. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα. 

 

job description iconResponsibilities
 • Εκτιμήσεις παντός τύπου ακινήτων (οικιστικά, βιομηχανικά, ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα)  
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων βάσει Νόμου  
 • Σύνταξη και θεώρηση τεχνικών ελέγχων  
 • Προετοιμασία μεταβίβασης ακινήτων  
 • Σύνταξη αναφορών προόδου 
 • Σύνταξη ενεργειακών πιστοποιητικών (ΠΕΑ) 
job description iconBenefits
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία. 
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού  
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη  
 • Γνώσεις σχεδιαστικού προγράμματος 2D (CAD) 
 • Γνώση συστήματος e-πολεοδομία 
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας 
good to have iconGood to have
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα 
 • Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου 
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα