>
  1. Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός

Would you like a career as a...

AUTOMATION TECHNIQUE

Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός

Full Time

Associate

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Athens, -

when_icon 2019-10-31

salary_icon

info iconBasic Information

Τεχνική Αυτοματισμού Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996, στην Αθήνα από ανθρώπους με μεγάλη πείρα στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού. Εισάγει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, από γνωστούς οίκους του εξωτερικού, τα οποία διαθέτει κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγορά. Προσφέρει τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα που διαθέτει και αναλαμβάνει τη μελέτη και εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού.

Ζητείται Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός ΑΕΙ, για να γίνει μέλος της ομάδας μας!

Τηλ. 210 88.23.464-5
e-mail: info@automationtechnique.gr

job requirements iconBasic Requirements
  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού ΑΕΙ
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
good to have iconGood to have
  • Εμπειρία προγραμματισμού PLC, inverter και συνολικά συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού