>
 1. Πολιτικός / Τοπογράφος Μηχανικός (Junior or Senior)

Would you like a career as a...

ENVIROPLAN SA

Πολιτικός / Τοπογράφος Μηχανικός (Junior or Senior)

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-03-20

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία ENVIROPLAN A.E(http://www.enviroplan.gr), η οποία παρέχει Υπηρεσίες Συμβούλου & Μηχανικού και ειδικεύεται σε μελέτες – έρευνες σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε πάσης φύσεως Τεχνικά και Αναπτυξιακά Έργα, με διεθνή δραστηριότητα και γραφεία σε Ελλάδα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Ρουμανία, Τουρκία, Σκόπια, Ιορδανία, Λίβανο και άλλου ζητά για άμεση πρόσληψη στην Ελλάδα και απασχόληση σε Έργα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ΠΟΛΙΤΙΚΟ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (Senior or Junior).

Η θέση αφορά τη στελέχωση του γραφείου της Αθήνας.

job description iconBenefits

Προσφέρονται:

 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο AEI η ΤΕΙ στον κλάδο Πολιτικού ή Τοπογράφου Μηχανικού
 • Εμπειρία η /και εξειδίκευση σε μελετητικό αντικείμενο, όπως υδραυλικές, συγκοινωνιακές, τοπογραφικές μελέτες
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS OFFICE)
 • Απαραίτητη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad κ.α.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα short term ταξιδιών
good to have iconGood to have
 • Θα εκτιμηθεί θετικά σχετική εμπειρία σε γραφείο μελετών με απασχόληση σε έργα υποδομής, σε έργα Στερεών ή Υγρών αποβλήτων, καθώς και η γνώση και χρήση GIS