>
 1. Στατικός Μηχανικός

Would you like a career as a...

Metaloumin

Στατικός Μηχανικός

Full Time

Mid-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-10-14

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρία ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διέλασης αλουμινίου από το 1969. Τα γραφεία, η έκθεση και το εργοστάσιο της εκτείνονται σε έκταση 23.000 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής.

Από το 2009 η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ δραστηριοποιείται επίσης στο σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών συλλεκτών,  τόσο σταθερής και ρυθμιζόμενης κλίσης αλλά και συστήματα μονοαξονικού tracker. 

Η Εταιρία, για το τμήμα συστημάτων στήριξης Φωτοβολταϊκών και προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συνεχίσει την αναπτυσσόμενη πορεία της, επιθυμεί να καλύψει τη θέση: Στατικού Μηχανικού 

job description iconBenefits
 • Άνετο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Σταθερές και μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων.
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο Πολιτικού μηχανικού πολυτεχνείου.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Καλές γνώσεις μηχανικής και σύνταξης μελετών
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ: Office και ειδικά Excel, Word.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Δεξιότητες:

 • Ικανότητα λειτουργίας σε ομάδες 
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
 • Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών