>
 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Would you like a career as a...

A. M. FOTAKIS AND CO LTD

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-06-24

salary_icon -

info iconBasic Information

Εισαγωγική εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, αναζητά, τεχνικούς - ηλεκτρονικούς για υποστήριξη, εγκατάσταση και επισκευή Φορολογικών Ταμειακών Συστημάτων, Εφαρμογών και Μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων - κερμάτων. Πλήρης απασχόληση.

job description iconBenefits

Παροχές 

 • Σταθερή μόνιμη εργασία. 
 • Μισθός βάσει προσόντων και απόδοσης. 
 • Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας. 
 • Η προθυμία για περεταίρω ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς επίσης συνεισφορά στο θετικό κλίμα και τη βέλτιστη λειτουργία της ομάδας ανταμείβονται.
job requirements iconBasic Requirements
 • Απαραίτητη άπταιστη γνώση τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας, επιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί ανάλογα
 • Απαραίτητη επικοινωνία γραπτή – προφορική
 • Άριστη γνώση και χειρισμός Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά : 

 • Η θετική προδιάθεση, η άνεση στην επικοινωνία και το συνεργατικό-ομαδικό πνεύμα είναι τα κατεξοχήν επιθυμητά χαρακτηριστικά. 
 • Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να διακατέχεται από επαγγελματική ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας δέσμευση ως προς το αποτέλεσμα. 
 • Θα πρέπει να επίσης να είναι συνεπής και να διαθέτει ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς στενή επίβλεψη.
good to have iconGood to have

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ικανότητα οργάνωσης της εργασίας 
 • Άριστη επικοινωνία γραπτή – προφορική
 • 3 έτη προϋπηρεσία