>
  1. Υπάλληλος Τμήματος Διακίνησης

Would you like a career as a...

Metaloumin

Υπάλληλος Τμήματος Διακίνησης

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-10-14

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρία ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διέλασης αλουμινίου από το 1969. Τα γραφεία, η έκθεση και το εργοστάσιο της εκτείνονται σε έκταση 23.000 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής.

Η Εταιρία ζητά να προσλάβει προσωπικό για το τμήμα Διακίνησης.

job description iconBenefits
  • Άνετο περιβάλλον εργασίας.
  • Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.
  • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
  • Σταθερές και μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων.
job requirements iconBasic Requirements
  • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ, κατά προτίμηση Μηχανολόγου ή Πολιτικού
  • Γνώσεις χρήσης προγραμμάτων Η/Υ (MS Office).

Δεξιότητες:

  • Ικανότητα λειτουργίας σε ομάδες
  • Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών
good to have iconGood to have
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν