>
 1. Θέσεις πρακτικής Μηχανικών

Would you like a career as a...

Real Tobacco SA

Θέσεις πρακτικής Μηχανικών

Full Time

Intern

location_iconKilkis, Kilkis, Greece

when_icon 2020-02-28

salary_icon 500-700

info iconBasic Information

Οι εκπαιδευόμενοι  θα αποτελέσουν πολύτιμα μέλη της τεχνικής ομάδας και θα εκπαιδευτούν από έμπειρους μηχανικούς στη διαδικασία συντήρησης και επισκευής αυτοματοποιημένων μηχανών τελευταίας τεχνολογίας και έτσι να χτίσουν και να επεκτείνουν τις θεωρητικές τους γνώσεις. Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των παραγωγικών μηχανών με τον πιο παραγωγικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητά του παραγόμενου προϊόντος.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την περίοδο πρακτικής εξάσκησης θα συνεχίσουν ως εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

job description iconResponsibilities

Ο ρόλος:

 • Βοηθά στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της μηχανής ακολουθώντας τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή
 • Συμμετέχει στη γρήγορη και αποτελεσματική διάγνωση οποιουδήποτε προβλήματος στις μηχανές, ώστε αυτές να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας ενώ επιτυγχάνουν την υψηλότερη απόδοση
 • Προτείνει πιθανές λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων κάνοντας χρήση των τεχνικών του γνώσεων
 • Συμμετέχει σε όλες τις προγραμματισμένες εργασίες προληπτικής συντήρησης
 • Διατηρεί το χώρο καθαρό μετά τις εργασίες συντήρησης
 • Καταγραφή των ενεργειών και εργασιών στις ανάλογες φόρμες και αναφορές
 • Ακολουθεί τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία
job description iconBenefits
 • Εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα άρτιο εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση
 • Μεταφορικό μέσο
job requirements iconBasic Requirements
 • Προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ως Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Πάρα πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Προηγούμενη εμπειρία σε σχετικά καθήκοντα θα είναι ιδιαίτερα επιθυμητή
 • Θετική προσωπικότητα και προθυμία
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και οργανωτικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε βάρδιες
good to have iconGood to have

Προυπηρεσία σε ομοειδή καθήκοντα