>
 1. Μηχανικός Βάρδιας

Would you like a career as a...

Kotronis Packaging

Μηχανικός Βάρδιας

Full Time

Entry-Level

location_iconNaupactus, Aetolia-Acarnania, Greece

when_icon 2021-02-15

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία Πλαστικά Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε. είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων από το 1971. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και με συνεχείς επενδύσεις σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, η Εταιρία μας είναι μία από τις ηγέτιδες στο χώρο. 

Πιστεύοντας ότι η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας, επενδύουμε συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας και για αυτό αναζητούμε Μηχανικό Βάρδιας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@kotronis.gr.

job description iconResponsibilities
 • Επίβλεψη και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας μηχανών έκχυσης, περιφερειακών  και συστημάτων αυτοματισμού
 • Έγκαιρη επίλυση βλαβών  με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία της παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων μηχανών και συστημάτων αυτοματισμού για αύξηση παραγωγικότητας και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Παρακολούθηση βάσει ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας, αξιολόγηση αποκλίσεων και προτάσεις ενεργειών βελτίωσης
 • Συνεργασία με όλες τις ομάδες για βέλτιστο συντονισμό εργασιών με σκοπό την τήρηση του πλάνου παραγωγής
job description iconBenefits
 • Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή συναφούς εξειδίκευσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικών / επιθυμητή γνώση Γερμανικών
 • Καλή Γνώση ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου
 • Ανεπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες και άριστη χρήση Η/Υ
 • Δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, λήψη πρωτοβουλιών
good to have iconGood to have

Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανία θα εκτιμηθεί.