>
 1. Ηλεκτρονικός - Εξειδικευμένος Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας και Πυρασφάλειας

Would you like a career as a...

iSECURITY

Ηλεκτρονικός - Εξειδικευμένος Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας και Πυρασφάλειας

Full Time

Associate

location_iconPefki, Athens, Greece

when_icon 2020-06-02

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία iSecurity, από το 1982 δραστηριοποιείται στον χώρο των συστημάτων ασφαλείας και ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της: Ηλεκτρονικό - Εξειδικευμένο Τεχνικό Συστημάτων Ασφαλείας και Πυρασφάλειας.

Αν σας διακρίνει η ομαδικότητα, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός, παρακαλώ αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, με φωτογραφία, στο hr@isecurity.gr

job description iconResponsibilities

Η θέση εργασίας αφορά:

 • Εγκαταστάσεις – Συντήρηση Συστημάτων ασφαλείας
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών, στα πλαίσια των καθηκόντων του
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων που αφορούν τις εγκαταστάσεις και τις συντηρήσεις
 • Προοπτικές εξέλιξης
job description iconBenefits

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Αποδοχές ανάλογα με την εμπειρία και την εξειδίκευση στο αντικείμενο
 • Μόνιμη απασχόληση και ασφάλιση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • Άδεια ΙΕΠΥΑ κατηγορίας Β’ σε ισχύ ή να μπορεί να ανανεωθεί
 • Πολύ καλές τεχνικές γνώσεις εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας ανεξαρτήτου πιστοποίησης
 • Απαραίτητη εμπειρία σε εγκατάσταση συστημάτων Συναγερμού, Πυρανίχνευσης, CCTV, Access Control τουλάχιστον 2 χρόνια
 • Γνώση Η/Υ, router
 • Γνώσεις δικτύων
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις Ελληνικών, ομιλίας και γραφής
 • Οργανωτικότητα, υπευθυνότητα και καλό επίπεδο τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Ομαδικότητα
 • Διάθεση για εργασία και εξέλιξη