>
 1. Μηχανολόγος Μηχανικός

Would you like a career as a...

DS SMITH

Μηχανολόγος Μηχανικός

Full Time

Mid-Level

location_iconThessaloniki, Thessaloniki, Greece

when_icon 2020-04-28

salary_icon -

info iconBasic Information

Η DS Smith, πολυεθνική εταιρεία, ηγέτης στην ελληνική αγορά συσκευασίας αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για τo εργοστάσιο στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στην Θεσσαλονικη.

job description iconResponsibilities

Ο υποψήφιος που θα αναλάβει την θέση θα ανήκει στο τμήμα Μηχανολογικής Συντήρησης τους εργοστασίου και θα έχει μαζί με τη υπόλοιπη ομάδα την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου.  

Κύριες αρμοδιότητές του θα είναι:

 • Προληπτικές συντηρήσεις μηχανών και γραμμών και βελτιωτικές ενέργειες στην λειτουργία τους
 • Αποκατάσταση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών (βλάβες, ρυθμίσεις κλπ)
 • Συμμετοχή στις εγκαταστάσεις νέου ή νεοφερόμενου εξοπλισμού παραγωγής (πλήρεις γραμμές παραγωγής ή υποσυστήματα αυτών)
 • Ενημέρωση αρχείου εξοπλισμού με το ιστορικό επεμβατικών ενεργειών στη βάρδια ευθύνης του
job description iconBenefits

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας
 • Επιπρόσθετες παροχές
 • Δυνατότητες εξέλιξης
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Προϋπηρεσία 3ετής σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
 • Εξοικείωση και στοιχειώδεις δεξιότητες στη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού συντήρησης (μοντάρισμα ,κοπή, διάτρηση, συγκόλληση, λίπανση κλπ)
 • Γνώση ανάγνωσης Μηχανολογικού Σχεδίου
 • Ομαδικό πνεύμα, θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
good to have iconGood to have
 • Επιθυμητές γνώσεις σε Συστήματα Πεπιεσμένου αέρα / Υδραυλικά  
 • Καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ (θα προσμετρηθεί θετικά)
 • Χειρισμός Autocad (θα προσμετρηθεί θετικά)