>
 1. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Would you like a career as a...

DIMKAT Construction

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Full Time

Associate

location_iconMarousi, Athens, Greece

when_icon 2022-01-13

salary_icon -

info iconBasic Information

Η DIMKAT Construction εταιρεία ανάληψης και υλοποίησης Ενεργειακών, Τηλεπικοινωνιακών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 11 χρόνια στον κλάδο της, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.


Περιγραφή θέσης
Η θέση αναφέρεται σε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και αφορά στη διαχείριση των εργασιών που αφορούν σε σχεδιασμό και μελέτη φωτοβολταϊκών συστημάτων.

job description iconBenefits
 • Μισθός
 • Ασφάλιση
 • Bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης.
job requirements iconBasic Requirements
 • Δίπλωμα (μηχανικού)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Χρήση AUTOCAD
 • Xρήση MICROSOFT OFFICE
 • Ανάγνωση κατασκευαστικών σχεδίων
 • Εργασιακή εμπειρία 1-3 έτη
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Δεξιότητες

 • Οργάνωση, μεθοδικότητα & προσαρμοστικότητα
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Ομαδικότητα & αποτελεσματική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων
 • Δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου
 • Εργατικότητα, συνέπεια.
good to have iconGood to have
 • Επιθυμητή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)