>
  1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ

Would you like a career as a...

TEKHM

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-11-20

salary_icon -

info iconBasic Information

Η ΤΕΚΗΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο των βιομηχανικών κατασκευών, παρέχοντας λύσεις turn key.

Η εταιρεία αναζητεί Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Αυτοματιστές για να στελεχώσουν την ομάδα της.

job description iconResponsibilities

Στις αρμοδιότητες των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Αυτοματιστών στην εταιρεία μας, περιλαμβάνονται:

  • Η διάθεση προϊόντων (πωλητές) συστημάτων αυτοματισμού, οργάνων και ειδικού βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού
  • Η εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω
job requirements iconBasic Requirements
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
good to have iconGood to have
  • Θα εκτιμηθεί η γνώση προγραμματισμού PLC