>
 1. Μηχανικός Παραγωγής

Would you like a career as a...

G. SAMARAS SA

Μηχανικός Παραγωγής

Full Time

Entry-Level

location_iconThessaloniki, Thessaloniki, Greece

when_icon 2021-04-06

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία Γ. Σαμαράς ΑΒΕΕ, με πολύχρονη παρουσία στον κλάδο των συστημάτων ιατρικών αερίων, έχοντας διεθνώς ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής σε πάνω από 85 χώρες, αναζητά: Μηχανικό Παραγωγής.

e-mail επικοινωνίας: hr@gsamaras.gr

job description iconResponsibilities

Ενδεικτικά Καθήκοντα:

 • Συντονισμός Εργασιών Παραγωγικής Διαδικασίας
 • Ρύθμιση/ Επίβλεψη Μηχανημάτων Παραγωγής
 • Ποιοτικός έλεγχος Εισερχομένων και Παραγωγής
 • Διαχείριση και αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού
job requirements iconBasic Requirements

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Παραγωγής ή άλλου μηχανικού.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε υψηλό επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Ευχέρεια στη χρήση AutoCAD & SOLIDWORKS
 • Άνεση στη χρήση όλων των standard office προγραμμάτων Excel, Word, Power Point, Production planning, προγράμματα σχεδιασμού μηχανημάτων κ.λ.π.

Δεξιότητες υποψηφίου

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευγένεια και Επαγγελματισμός
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καταστάσεων
good to have iconGood to have

Προφίλ υποψηφίου

 • Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα σε εργοστάσιο παραγωγής.