>
 1. Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Would you like a career as a...

Coffee Island

Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Full Time

Associate

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconThessaloniki, Thessaloniki, Greece

when_icon 2020-01-23

salary_icon -

info iconBasic Information

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@coffeeisland.gr, έως και τις 23/2/2020.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

job description iconResponsibilities

Περιγραφή Θέσης:

 • Καθημερινή τηλεφωνική και επί τόπου τεχνική υποστήριξη των καταστημάτων του δικτύου
 • Επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργαστήριο και στα καταστήματα του δικτύου
 • Εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού στα καταστήματα του δικτύου
 • Τεχνική υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας
 • Καθαριότητα, τακτοποίηση και διασφάλιση της ομαλής χρήσης του εξοπλισμού και της λειτουργίας των εργαστηριακών εγκαταστάσεων
 • Παρακολούθηση και υψηλή επίβλεψη του αποθέματος των ανταλλακτικών
job description iconBenefits

Τι προσφέρουμε:

 • Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • Ολοκληρωμένο πλάνο προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
 • Φιλικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο στους τομείς της Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματική προϋπηρεσία σε τεχνικό αντικείμενο και ιδανικά σε εταιρικό περιβάλλον
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και κυρίως Ms Office
 • Καλή αντίληψη λειτουργίας μηχανών
 • Συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άρρενες υποψηφίους)