>
 1. Ιατρικός Επισκέπτης MEDICAL SALES REPRESENTATIVE

Would you like a career as a...

Rad HealthCare

Ιατρικός Επισκέπτης MEDICAL SALES REPRESENTATIVE

Full Time

Associate

location_iconAthens, Greece

when_icon 2020-05-21

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία RAD Health Care που δραστηριοποιείται στον ιατρικό χώρο αναζητά για το τμήμα homecare, αναζητά Ιατρικούς Επισκέπτες με ειδίκευση στον τομέα του Homecare για τις περιοχές: Αττική και υπόλοιπη Ελλάδα.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

job description iconResponsibilities

Κύριες αρμοδιότητες του Ιατρικού Επισκέπτη της εταιρείας μας είναι:

 • Επικοινωνία και ενημέρωση ιατρών για τα προιόντα της εταιρείας
 • Συνεργασία με νέους πελάτες σε νοσοκομεία και κλινικές
 • Ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου (Up sell)
 • Παρακολούθηση στοιχείων συνταγογράφισης
job description iconBenefits

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας
 • Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Επιπρόσθετο μπόνους
 • Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας
 • Αυτοκίνητο
 • Κινητό
job requirements iconBasic Requirements
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών
 • Ορθή κρίση – αντίληψη
 • Καλός χειρισμός Microsoft Office
 • Δίπλωμα οδήγησης 
good to have iconGood to have
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα