>
 1. Τεχνικοί Ιατρικών Μηχανημάτων ή Ηλεκτρονικοί

Would you like a career as a...

P. Zafiropoulos S.A.

Τεχνικοί Ιατρικών Μηχανημάτων ή Ηλεκτρονικοί

Full Time

Mid-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconThessaloniki & Athens, Greece

when_icon 2019-12-06

salary_icon -

info iconBasic Information

Τεχνικοί Ιατρικών Μηχανημάτων ή Ηλεκτρονικοί για τη στελεχωση των τμηματων service/εφαρμογών και πωλήσεων αναλυτικών οργάνων και αντιδραστηρίων για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απαιτείται η άριστη γνώση Αγγλικών. Προϋπηρεσία και μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.

job description iconResponsibilities
 • Συντήρηση & Επισκευή ιατρικών οργάνων
 • Προώθηση προϊόντων
job description iconBenefits
 • Συνεχής εκπαίδευση
job requirements iconBasic Requirements
 • Δυνατότητα ταξιδίων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Αριστη γνώση Η/Υ
 • Ευκολία εκμάθησης
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ομαδικό και επικοινωνιακό πνεύμα
good to have iconGood to have
 • Προϋπηρεσία
 • Μεταπτυχιακές σπουδές
 • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής