>
  1. Σύμβουλοι ERP/CRM - Consultants

Would you like a career as a...

Dataflow

Σύμβουλοι ERP/CRM - Consultants

Full Time

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Greece

when_icon 2019-05-10

salary_icon -

info iconBasic Information

H Dataflow Consulting εταιρεία Πληροφορικής με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά, στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της αναζητά νέα και δυναμικά στελέχη

job description iconResponsibilities

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υλοποίηση πληροφοριακών έργων

 Βασικά καθήκοντα 

 Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών

 Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών ERP πληροφοριακών συστημάτων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης σχολής Πληροφορικής ή Οικονομικής ή Θετικής Κατεύθυνσης

 Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων (Σχεσιακό μοντέλο - SQL server)

 Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (VB.NET)

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο

 Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας

   

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 Γνώσεις Λογιστικής

 Γνώσεις Reporting εργαλείων (πχ Crystal reports)

job requirements iconBasic Requirements
  • .Net Programming
  • SQL Server
good to have iconGood to have
  • Accounting