>
 1. Τεχνικοί Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

Would you like a career as a...

PROGNOSI

Τεχνικοί Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

Full Time

Entry-Level

location_iconAgia Paraskevi, Athens, Greece

when_icon 2021-04-07

salary_icon -

info iconBasic Information

Βρείτε μας στο www.quicklypos.com ή καλέστε στο 2107608730 για περισσότερες πληροφορίες.

Η εταιρία, Prognosi Pos Solutions, διακεκριμένη εταιρία λογισμικού και παροχής ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης στο χώρο εστίασης, αναζητά Τεχνικούς Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ με κύριες αρμοδιότητες τις ακόλουθες:

job description iconResponsibilities
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη onsite και απομακρυσμένα
 •  Επίλυση προβλημάτων αναφορικά με software, hardware, ενσύρματη και ασύρματη δικτύωση
 •  Διαχείριση περιστατικών βάσει συμβολαίου υποστήριξης πελατών
 •  Παρακολούθηση και διαχείριση tickets σε καθημερινή βάση στο σύστημα Support Prognosi
 •  Εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης χώρων εστίασης και λιανικής λογισμικού Prognosi Pos Solutions
job description iconBenefits

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας

 

job requirements iconBasic Requirements

Προδιαγραφές υποψηφίου: 

 •  Άριστη γνώση αγγλικών 
 • Πτυχίο κατεύθυνσης σχετικής με την Πληροφορική από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.  
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευγένεια και αντίληψη
 • Θετικό πνεύμα συνεργασίας και προσωπικής ανάπτυξης