>
 1. Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

Would you like a career as a...

OPEN SYSTEM SOLUTIONS

Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-11-22

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Open System Solutions ειδικεύεται στην  διάθεση προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών στο χώρο του Retail, ζητά να προσλάβει άτομα για την επέκταση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης των πελατών της.

job description iconResponsibilities

Αρμοδιότητες υποψηφίου:

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού σύμφωνα με τις δοθείσες προδιαγραφές
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και έλεγχος καλής λειτουργίας σταθμών εργασίας (υπολογιστής και λοιπές περιφερειακές συσκευές ταμειακού εξοπλισμού)
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη δικτύων (servers, routers, switches, racks κτλ.)
 •  Διάγνωση και επίλυση βλαβών εξοπλισμού
 • Υποστήριξη του λογισμικού της  εταιρείας.
job description iconBenefits

Η εταιρία προσφέρει:

 • Μισθό αναλόγως προσόντων
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
job requirements iconBasic Requirements

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου:

 • Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ ή άλλης σχολής στον τομέα της πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία τεχνικής κατάρτισης και επισκευών Η/Υ και ταμειακών συστημάτων
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων, λογισμικού πακέτου εφαρμογών Office και υπηρεσιών δικτύου LAN – WAN
 • Δυνατότητα μετακινήσεων – ταξιδιών
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητες αντίληψης και κατανόησης σε θέματα τεχνολογίας
 • Ομαδικό πνεύμα και προσήλωση σε στόχους παραγωγικότητας
 • Πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Να έχει ένα έτος ελάχιστη εμπειρία στα απαιτούμενα προσόντα.