>
 1. Τεχνικός Μετρήσεων Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας

Would you like a career as a...

LCC Design and Deployment Services Ltd.

Τεχνικός Μετρήσεων Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Greece

when_icon 2021-04-12

salary_icon -

info iconBasic Information

H LCC Ελλάδος, μέλος του TechMahinda group,  εταιρεία που δραστηριοποιείται στις τηλεπικοινωνίες, ζητά, τεχνικούς μετρήσεων δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

job description iconResponsibilities

Οι αρμοδιότητές του, υποψήφιου μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν::

 • Μετρήσεις ποιότητας και ραδιοκάλυψης δικτύων κινητής τηλεφωνίας, εν κινήσει.
 • Χειρισμός και επίβλεψη καλής λειτουργίας μετρητικού συστήματος.
 • Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων  μετρήσεων.
job description iconBenefits
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
job requirements iconBasic Requirements

Ο υποψήφιος για την συγκεκριμένη θέση θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

 • Πτυχίο ΙΕΚ ή TΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών, windows, MS office 
 • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα ταξιδίων και εργασίας σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό μετά την απόκτηση ανάλογης εμπειρίας
good to have iconGood to have
 • Επιθυμητή η γνώση σε  δίκτυα νέας γενιάς 5G.