>
 1. Τεχνική Υποστήριξη

Would you like a career as a...

NEKTAR NATURA HELLAS IKE

Τεχνική Υποστήριξη

Full Time

Mid-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAspropyrgos, West Attica, Greece

when_icon 2020-01-14

salary_icon -

info iconBasic Information

H εταιρεία Nektar Natura Hellas που δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων διανομής ανθρακούχων και μη ποτών (post mix), αναζητά για την περιοχή της Αττικής Τεχνική Υποστήριξη.

job description iconResponsibilities

Η θέση Τεχνικής Υποστήριξης στην εταιρεία μας αφορά την επισκευή και συντήρηση επαγγελματικών μηχανών διανομής ανθρακούχων και μη ανθρακούχων ποτών, καφέ & γρανίτας.

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι:

 • Εγκατάσταση μηχανημάτων στους πελάτες της εταιρίας στην περιοχή της Αττικής
 • Επισκευή βλαβών των μηχανημάτων
 • Διασφάλιση σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων
 • Εκπαίδευση πελατών στη σωστή χρήση και στον καθαρισμό των μηχανημάτων
 • Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων για τη σωστή προβολή των μηχανημάτων και των προϊόντων της εταιρίας
 • Τήρηση εταιρικών διαδικασιών και προτύπων
job requirements iconBasic Requirements
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση (τεχνικές εγκαταστάσεις κλιματιστικών, ηλεκτρικών, ψυκτικών)
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα οργανωτικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ικανότητα έκφρασης σε γραπτό & προφορικό λόγο
 • Δίπλωμα οδήγησης
good to have iconGood to have
 • Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολογίας ή Ψυκτικού θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν