>
 1. Τεχνικός Laptop, Κινητών Η/Υ

Would you like a career as a...

ired

Τεχνικός Laptop, Κινητών Η/Υ

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-11-22

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία ired, μια διαρκώς αναπτυσσόμενη τεχνολογική εταιρεία, η οποία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στις συνειδήσεις των καταναλωτών,  αναζητά νέους συνεργάτες στο τεχνικό τμήμα των καταστημάτων της στην Αττική (Γλυφάδα, Καλλιθέα, Ψυχικό, Ραφήνα) 

job description iconResponsibilities

Η θέση αναφέρεται σε τεχνικό επισκευής iPhone, iPad, Mac, καθώς και σε λοιπά smartphone, tablets και Η/Υ με αρμοδιότητες:

 • Επιδιόρθωση / Επισκευή βλαβών Hardware και Software
 • Άριστη ικανότητα διάγνωσης και επίλυσης βλαβών
 • Άριστη γνώση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης iPhone, smartphone, tablet, Mac και PC
 • Άριστη τεχνική κατάρτιση σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής   
 • Καλή γνώση δικτύων, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών για εγκατάσταση, αναβάθμιση και setup
job description iconBenefits
 • Εργασία σε σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών
 • Διαρκή υποστήριξη
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο στο κλάδο της τεχνολογίας ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
 • Απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Επιθυμητή γνώση Αγγλικών
 • Επαγγελματισμός, συνέπεια προθυμία και υπευθυνότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και οργανωτικότητα
 • Επικοινωνιακός και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
 • Επιθυμία για απόκτηση νέων γνώσεων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις