>
  1. Διαχειριστής Συστημάτων Η/Υ - System Administrator

Would you like a career as a...

NEA TILEORASI A.E. (STAR CHANNEL)

Διαχειριστής Συστημάτων Η/Υ - System Administrator

Full Time

Associate

location_iconKifisia, Athens, Greece

when_icon 2020-05-20

salary_icon -

info iconBasic Information

Αποστολή βιογραφικών στο cv@star.gr δηλώνοντας απαραιτήτως τον κωδικό αγγελίας (SA20).

Όλα τα βιογραφικά διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

job description iconBenefits

Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

job requirements iconBasic Requirements

Οι υποψήφιοι, για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στην Πληροφορική 
  • Τουλάχιστον 2 (δύο) χρόνια προϋπηρεσία σε υποστήριξη χρηστών και διαχείριση κεντρικών Η/Υ
  • Εμπειρία σε διαχείριση Windows/Linux Servers, Hypervisors
  • Καλή γνώση Αγγλικών (με γνώσεις τεχνικής ορολογίας)
good to have iconGood to have
  • Εμπειρία σε διαχείριση βάσεων δεδομένων