>
  1. Γραφίστας / Πρακτική στο τμήμα Ατελιέ της ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.

Would you like a career as a...

Kouros S.A.

Γραφίστας / Πρακτική στο τμήμα Ατελιέ της ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.

Internship

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconMalakasa, Greece

when_icon 2017-01-23

salary_icon -

info iconBasic information
Πρακτική στο τμήμα Ατελιέ της ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε. Η ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε., ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές επιγραφών και ολοκληρωμένων συστημάτων σήμανσης στην Ν.Α. Ευρώπη και από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο της, επιθυμεί να αξιοποιήσει φοιτητή ο οποίος θα ήθελε να πραγματοποιήσει την πρακτική του στον τομέα της Γραφιστικής σε βιομηχανία που δημιουργεί και καινοτομεί ανελλιπώς στον συγκεκριμένο τομέα. Η θέση θα είναι υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου του Τμήματος Μελετών.
job description iconResponsibilities
Τα κύρια καθήκοντα κι οι τομείς στους οποίους ο επιλαχών θα κληθεί να βοηθήσει και να εκπαιδευτεί, είναι οι παρακάτω: • Σχεδιασμός σημάνσεων, δημιουργία 2D μακετών και ένθεση σε φωτογραφίες • Επεξεργασία φωτογραφιών για χρήση σε μακέτες, εταιρικά έντυπα και websites • Δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων και εντύπων • Δημιουργία 3D μακετών για προϊόντα σήμανσης, από την αρχική ιδέα και τα προσχέδια έως τη φωτορεαλιστική απόδοση Υποβολή δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο hr@kourossa.gr
job requirements iconBasic Requirements
  • Γνώση Αγγλικών
  • Διάθεση για μάθηση
  • Τελειόφοιτος ή Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ
good to have iconGood to have
  • Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Similar Jobs


No Jobs to Show!