>
 1. Στέλεχος Τμήματος Marketing

Would you like a career as a...

4 Seasons Bio

Στέλεχος Τμήματος Marketing

Full Time

Associate

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-12-09

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρία μας αναζητά υποψήφιο για να στελεχώσει το Τμήμα Μάρκετινγκ. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την δημιουργία εκδηλώσεων μας και θα αναλαμβάνει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα μας την υλοποίηση του εσωτερικού μάρκετινγκ της εταιρίας καθώς και την αξιοποίηση των social media μας.

job description iconResponsibilities

Οι ευθύνες του περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία περιεχομένου μάρκετινγκ που να αντανακλά στην ιδεολογία της εταιρίας μας.
 • Δημιουργία περιεχομένου για την προβολή των προϊόντων και των εκδηλώσεων της εταιρίας μας.
 • Συντονισμός των εκδηλώσεων της εταιρίας μας.
 • Συντονισμός με το εμπορικό και οικονομικό τμήμα της εταιρίας για την δημιουργία προωθητικών ενεργειών.
 • Δημιουργία και εκτέλεση καθημερινών εκστρατειών μάρκετινγκ μέσω email, newsletters, invitations, stories και ότι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας
job requirements iconBasic Requirements
 • 1-3 Χρόνια εμπειρίας μάρκετινγκ και δημιουργίας περιεχομένου. 
 • Ανάλογες σπουδές σε τμήμα μάρκετινγκ ή διοίκησης επιχειρήσεων. 
 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας με προμηθευτές άλλα και πελάτες.
 • Υψηλή γνώση των κοινωνικών μέσων της τεχνολογίας και των σημερινών τάσεων. 
 • Δημιουργική ικανότητα γραφής σύντομων άλλα και πιο εξειδικευμένων κειμένων. 
 • Βασικες δεξιότητες προγραμμάτων σχεδιασμού όπως PowerPoint, photoshop κλπ.
 • Εξαιρετικες ικανότητες συνεργασίας και ομαδικής εργασίας.