>
 1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

Would you like a career as a...

CARITAS HELLAS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

Full Time

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Greece

when_icon 16/10/2018

when_icon 2018-10-24

info iconBasic information

Κάριτας Ελλάς αποτελεί  Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση,  Φορέα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής  Εκκλησίας και από τις εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Προκηρύσσεται θέση για Υπάλληλο ψηφιακού μάρκετινγκ και υποστήριξης τμήματος Εξεύρεσης Πόρων για Σύμβαση Ορισμένου Έργου

Η θέση αφορά πενθήμερη απασχόληση (Δευτέρα - Παρασκευή  9 π.μ. - 5 μ.μ)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσηςΥΨΜ /2018 – «Υπάλληλος ψηφιακού μάρκετινγκ και υποστήριξης τμήματος Εξεύρεσης Πόρων» Προγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή της Αττικής»

 Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

 

job description iconJob Description

Δημιουργία, Οργάνωση και Προώθηση υλικού:

 • Οργάνωση και διατήρηση αρχείου και λιστών επικοινωνίας σχετικού με την Εξεύρεση Πόρων
 • Διαχείριση και διεύρυνση καναλιών προώθησης του έργου της Κάριτας Ελλάς
 • Καθημερινή υλοποίηση λίστας καθηκόντων σε υποστήριξη του Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων
 • Δημιουργία Περιεχομένου και επεξεργασία περιεχομένου (κειμένων και οπτικού), συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών μηνυμάτων
 • Διαχείριση και επέκταση σχετικής με τον σκοπό της Εξεύρεσης Πόρων βάσης δεδομένων
 • Διαχείριση σχετικής με τον σκοπό της θέσης αλληλογραφίας
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του τμήματος Εξεύρεσης Πόρων

Διοικητικά:

 • Τήρηση φακέλου με τις άνω δράσεις
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Οργάνωσης σε συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, με φορείς άλλων οργανώσεων σε συνέδρια, ημερίδες και ό,τι σχετικό με το ρόλο και τη θέση του υπάλλήλου ψηφιακού Μάρκετινγκ και υποστήριξης Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων
 • Συμμετοχή και σύνταξη αναφορών απολογισμού δράσης σε τακτική βάση που ορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του οργανισμού και του προγράμματος
 • Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του φορέα
job requirements iconBasic Requirements

dot_iconΑναγνωρισμένο Πτυχίο Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ , Οικονομικών σπουδών ή παρεμφερούς με την θέση γνωστικού αντικειμένου

dot_iconΕξαιρετική άνεση και γνώση σε εργαλειοθήκες αυτοματοποίησης, δημιουργίας και διαχείρισης για καμπάνιες ψηφιακού μάρκετινγκ

dot_iconΕξαιρετική άνεση και γνώση σε εργαλειοθήκες προώθησης ενημερωτικού

dot_iconΤουλάχιστον δύο (2) έτη σε αντίστοιχες θέσεις.

dot_iconΠολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

dot_iconΆριστη γνώση χειρισμού της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

dot_iconΠλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς

dot_iconEξοικείωση με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.

good to have iconGood to have

dot_iconΕργασιακή εμπειρία με σύστημα CRM θα συνεκτιμηθεί.

dot_iconΕμπειρία εργασίας σε ΜΚΟ, κατά προτίμηση του ανθρωπιστικού τομέα θα συνεκτιμηθεί

dot_iconΕκπαιδευτική Εξειδίκευση, προϋπηρεσία ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Εξεύρεση Πόρων ή/και Ψηφιακό Μάρκετινγκ