>
 1. Κάλυψη Τμήματος Marketing / Entry Level Job

Would you like a career as a...

DELTA GROUP

Κάλυψη Τμήματος Marketing / Entry Level Job

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2022-01-11

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία μας πλαίσια της διαρκούς επέκτασής της προσφέρει μία θέση απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος marketing και πωλήσεων σε νέες και νέους υποψηφίους. Σε ένα οργανωμένο, φιλικό και ενθουσιώδες εργασιακό περιβάλλον παρέχεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την πλήρη επαγγελματική κατάρτιση των ιδανικών υποψηφίων που θα στελεχώσουν το τμήμα.

job description iconResponsibilities
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και προώθηση ενεργειών στο τομέα των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες της εταιρίας
 • Αναπτύσσει την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη στρατηγική marketing οδηγώντας σε ένα συντονισμένο δίκτυο πωλήσεων
 • Σχεδιάζει, οργανώνει, εκτελεί και παρακολουθεί όλες τις απαραίτητες προωθητικές ενέργειες
job description iconBenefits
 • Διαρκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία
 • Πλήρες πακέτο αποδοχών - ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον
job requirements iconBasic Requirements
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ενθουσιώδης προσωπικότητα
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Γνώση Windows / Microsoft Office
 • Βασικές γνώσεις Αγγλικών