>
 1. Υποστήριξη εμπoρικού τμήματος (Sec.COMD12.19)

Would you like a career as a...

Rosili Publishing House

Υποστήριξη εμπoρικού τμήματος (Sec.COMD12.19)

Full Time

Mid-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-12-11

salary_icon -

info iconBasic Information

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη διοικητική υποστήριξη του εμπορικoύ τμήματος, ενώ θα λειτουργεί υποστηρικτικά στις διαδικασίες προβολής και διαφήμισης.

job description iconResponsibilities
 • Οργάνωση γραφείου
 • Σύνταξη προσφορών, αποστολή και αρχειοθέτηση στο CRM
 • Διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, αλληλογραφίας
 • Υποστήριξη του εμπορικού τμήματος
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών προβολής και επικοινωνίας.
job description iconBenefits
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρεία
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
job requirements iconBasic Requirements
 • Κάτοχος πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής ή Marketing.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, MS Office, Internet, προγραμμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ) και ERP συστημάτων.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
good to have iconGood to have
 • Επιθυμητές βασικές γνώσεις λογιστικής