>
  1. Νέες Θέσεις

Would you like a career as a...

DELTA GROUP

Νέες Θέσεις

Full Time

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Greece

when_icon 2019-05-06

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία μας αναζητά άτομα που θα εκπαιδευτούν και θα καταρτιστούν έτσι ώστε να στελεχώσουν τμήματα που αφορούν σε:

1. Μarketing 2. Έρευνα αγοράς 3. Εξυπηρέτηση πελατών 4. Πωλήσεις

job description iconResponsibilities

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες:

•Ενημέρωση των υπηρεσιών που παρέχονται από την εκπροσωπούμενη εταιρεία

•Προωθητικές ενέργειες/Πωλήσεις

•Ανάπτυξη, συντονισμός και εκπαίδευση ομάδας συνεργατών

•Επικοινωνία/Δημόσιες σχέσεις

Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης, σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

job requirements iconBasic Requirements
  • Άμεσα διαθέσιμος-η
  • Διάθεση για μάθηση και εκπαίδευση
good to have iconGood to have
  • Γνώσεις Marketing / Επικοινωνίας θα εκτιμηθούν