>
  1. Υπεύθυνοι Προώθησης Πωλήσεων και Δημοσίων Σχέσεων

Would you like a career as a...

Persistence Marketing Group

Υπεύθυνοι Προώθησης Πωλήσεων και Δημοσίων Σχέσεων

Full Time

Intern

location_iconPiraeus, Piraeus, Greece

when_icon 2021-04-23

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Persistence Marketing Group, πρωτοπόρα εταιρεία στο χώρο του Marketing Communication τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ανοίγει νέες θέσεις στα τμήματα της και επιθυμεί να συνεργαστεί με νέους/νέες για τη κάλυψη της θέσης "Υπεύθυνοι Προώθησης Πωλήσεων και Δημοσίων Σχέσεων".

job description iconResponsibilities

Βασικές αρμοδιότητες του ρόλου είναι η εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη πωλήσεων, η αναγνώριση και προσδιορισμός των αναγκών των πελατών, η εφαρμογή της πολιτικής Marketing της εταιρείας καθώς και στα επόμενα στάδια εξέλιξης στην εταιρεία μας, ο συντονισμός εκπαιδεύσεων νέων συνεργατών ατομικά ή ομαδικά.

job description iconBenefits

Ο ρόλος αυτός θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς αρμονικά και ομαδικά με έμπειρα άτομα στο χώρο των πωλήσεων, να εκπαιδευτείς σε τεχνικές πωλήσεων και marketing, να διευρύνεις τις γνώσεις σου, να εξελιχθείς μέσα σε ένα περιβάλλον οργανωμένο που ενισχύει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, να παίρνεις μέρος σε meeting που θα αναπτύξουν τα soft skills σου. 

job requirements iconBasic Requirements

Αναζητάμε υποψηφίους με ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, με προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση πελατών και στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, με εξωστρεφή προσωπικότητα που να φιλοδοξεί να πετύχει σε ένα δυναμικό περιβάλλον και να δουλεύει αρμονικά ως μέρος μιας ομάδας.

good to have iconGood to have

*Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής με Οικονομική κατεύθυνση/Marketing/Δημοσίων Σχέσεων/Εμπορίας & Διαφήμισης(προαιρετικό)

*Επιθυμητή η εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα Marketing - Πωλήσεων

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών θα επικοινωνήσουμε μόνο σε όσους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, προκειμένου να ορισθεί η συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.