>
  1. Πρακτική Άσκηση τελειόφοιτων ΤΕΙ/ΙΕΚ

Would you like a career as a...

PLEGMANET

Πρακτική Άσκηση τελειόφοιτων ΤΕΙ/ΙΕΚ

Full Time

Intern

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Greece

when_icon 2019-12-13

salary_icon -

info iconBasic Information

Η PlegmaNet συνεχίζοντας τη δράση της στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, προσφέρει τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους ΤΕΙ/ΙΕΚ να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία μας.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης στην εταιρεία μας απευθύνεται σε τελειόφοιτους ΤΕΙ/ΙΕΚ σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, Λογιστικής και Πληροφορικής.

job description iconResponsibilities

Οι ανοιχτές θέσεις πρακτικής άσκησης είναι:

  • Back office assistant 
  • Assistant accountant
  • Operating Coordinator (υπάλληλος γραφείου & rotation σε όλες τις υποστηρικτικές θέσεις στην εταιρεία)
job description iconBenefits

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης υπάρχει η προοπτική διατήρησης και εξέλιξης της θέσης σε πιο σύνθετους ρόλους.

job requirements iconBasic Requirements
  • Τελειόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ με κατεύθυνση

                Διοίκησης και Οικονομίας
                Λογιστικής
                Πληροφορικής

  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Άριστες γνώσεις Η/Υ
  • Απαραίτητο δικαίωμα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης