>
  1. Υπεύθυνο Τομέα Πωλήσεων (Account Manager)

Would you like a career as a...

NETSCOPE SOLUTIONS S.A.

Υπεύθυνο Τομέα Πωλήσεων (Account Manager)

Full Time

Mid-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-09-12

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Netscope Solutions ειδικεύεται στην διάθεση και υποστήριξη οργάνων & συστημάτων Ηλεκτρικών- Ηλεκτρονικών μετρήσεων και συστημάτων ανάλυσης δικτύων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.
Η εταιρεία, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της στους τομείς των πωλήσεων και της ανάπτυξης νέων τομέων αγοράς ενδιαφέρεται να προσλάβει:Υπεύθυνο
Τομέα Πωλήσεων (Account Manager)

job description iconResponsibilities

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Πτυχίο AEI / ΤΕΙ με κατεύθυνση στους τομείς της Ηλεκτρονικής, και της Ηλεκτρολογίας,
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2-3) ετών σε πωλήσεις προϊόντων ηλεκτρονικής ή/και πληροφορικής με προτίμηση σε μετρητικά συστήματα
  • Άριστη γνώση της Αγλλικής γλώσσας (Γραπτή & Προφορική)
  • Άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ (MS Word, Excel, Power Point)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

  • ευχάριστη προσωπικότητα, διάθεση για εξυπηρέτηση και ικανότητα καλής επικοινωνίας
  • προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
  • ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
job description iconBenefits

Η Netscope Solutions δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών  και Μετρολογίας και γι' αυτό προσφέρει συνεχή εκπαίδευση στα στελέχη της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών το οποίο περιλαμβάνει μισθό, προμήθειες, bonus και μεγάλες ευκαιρίες διάκρισης και σταδιοδρομίας σε ένα σύγχρονο, φιλικό, ευχάριστο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον.