>
  1. Υπεύθυνο Τομέα Πωλήσεων (Account Manager)

Would you like a career as a...

NETSCOPE SOLUTIONS S.A.

Υπεύθυνο Τομέα Πωλήσεων (Account Manager)

Full Time

Mid-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-09-12

salary_icon -

info iconBasic information

Η Netscope Solutions ειδικεύεται στην διάθεση και υποστήριξη οργάνων & συστημάτων Ηλεκτρικών- Ηλεκτρονικών μετρήσεων και συστημάτων ανάλυσης δικτύων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.
Η εταιρεία, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της στους τομείς των πωλήσεων και της ανάπτυξης νέων τομέων αγοράς ενδιαφέρεται να προσλάβει:Υπεύθυνο
Τομέα Πωλήσεων (Account Manager)

job description iconResponsibilities

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Πτυχίο AEI / ΤΕΙ με κατεύθυνση στους τομείς της Ηλεκτρονικής, και της Ηλεκτρολογίας,
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2-3) ετών σε πωλήσεις προϊόντων ηλεκτρονικής ή/και πληροφορικής με προτίμηση σε μετρητικά συστήματα
  • Άριστη γνώση της Αγλλικής γλώσσας (Γραπτή & Προφορική)
  • Άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ (MS Word, Excel, Power Point)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

  • ευχάριστη προσωπικότητα, διάθεση για εξυπηρέτηση και ικανότητα καλής επικοινωνίας
  • προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
  • ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
job description iconBenefits

Η Netscope Solutions δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών  και Μετρολογίας και γι' αυτό προσφέρει συνεχή εκπαίδευση στα στελέχη της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών το οποίο περιλαμβάνει μισθό, προμήθειες, bonus και μεγάλες ευκαιρίες διάκρισης και σταδιοδρομίας σε ένα σύγχρονο, φιλικό, ευχάριστο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον.

job requirements iconBasic Requirements
good to have iconGood to have