>
 1. Συνεργάτης Τμήματος Πωλήσεων

Would you like a career as a...

GNOSIS ASSESSMENT HELLAS

Συνεργάτης Τμήματος Πωλήσεων

Full Time

Mid-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Greece

when_icon 2019-12-04

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία Gnosis assessment Hellas A.E. www.tieexams.gr και www.classicesol.gr  εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ Πιστοποιητικά Αγγλικών Test Of Interactive English (TIE)  και Classic International Esol και διεξάγει εξετάσεις για υποψηφίους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση των παραπάνω πιστοποιητικών. 

 Στο πλαίσιο ανάπτυξής της η εταιρεία Gnosis Assessment Hellas ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει συνεργάτη στο ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ για την περιοχή της Αττικής, ο οποίος θα καλύπτει και συγκεκριμένες περιοχές εκτός Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω e-mail στο moutos.n@gnosisexams.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2118001881, εσωτερικό 1 ή στο κινητό τηλ. 6958463579.

job description iconResponsibilities

Αρμοδιότητες και καθήκοντα υποψηφίων:

 • Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου
 • Επισκέψεις σε  κέντρα ξένων γλωσσών 
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση συνεργατών και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους
 • Αναφορές πωλήσεων
job description iconBenefits

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός + bonus)
 • Αυτοκίνητο
 • Κινητό
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας
job requirements iconBasic Requirements
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Εμπειρία σε εξωτερικές πωλήσεις τουλάχιστον 2 χρόνια
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Διάθεση για δημιουργική εργασία
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ικανότητα οργάνωσης και επίτευξης στόχων
 • Ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης πελατών
 • Καλές γνώσεις χρήσης υπολογιστή   
 • Δυνατότητα ταξιδίων
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.
good to have iconGood to have
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί