>
 1. Υπεύθυνος/η Πωλήσεων

Would you like a career as a...

BCLA

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων

Full Time

Associate

location_iconKallithea, Athens, Greece

when_icon 2021-11-19

salary_icon 900

info iconBasic Information

    Περιγραφή Θέσης

Ο/Η κάτοχος της  θέσης,  θα είναι υπεύθυνος/η  για την ανάπτυξη & επιδίωξη νέων προοπτικών πώλησης
   

job description iconResponsibilities

      Καθήκοντα Ρόλου

 • Παρουσίαση και προώθηση των  υπηρεσιών της εταιρείας
 • Διατήρηση υφιστάμενου χαρτοφυλακίου πελατών
 • Εμπορική αντίληψη, προσήλωση στην υψηλή απόδοση
            

job description iconBenefits

     Παροχές Εταιρείας

 • Σταθερό μηνιαίο πακέτο αποδοχών
 • Σύστημα bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
job requirements iconBasic Requirements

      Απαραίτητα Προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο των πωλήσεων
 • Άριστη γνώση λογισμικού CRM και MS Office
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Οργανωτικό πνεύμα
good to have iconGood to have
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο θα εκτιμηθεί
 • Επιθυμητό επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης