>
 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Would you like a career as a...

POSIT - MOBILE TELECOMMUNICATION CENTER SA

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Full Time

Mid-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-10-04

salary_icon -

info iconBasic Information

Η POSIT, στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στην παροχή υπηρεσιών ενέργειας, αναζητά Εξωτερικό Πωλητή - Σύμβουλο Πωλήσεων Ενέργειας.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος

job description iconResponsibilities
 • Επίσκεψη οικιακών και εταιρικών πελατών και ενημέρωση για λύσεις ενέργειας
 • Προώθηση κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες
 • Τήρηση αρχείου πελατών και πραγματοποίηση follow up για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων
job description iconBenefits
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων
 • Έξοδα μετακίνησης
 • Ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
job requirements iconBasic Requirements
 • Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
 • Άμεση διαθεσιμότητα εργασίας
good to have iconGood to have
 • Εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας θα συνεκτιμηθεί