>
 1. Υπεύθυνος Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών

Would you like a career as a...

PROVIL

Υπεύθυνος Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών

Full Time

Mid-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-06-08

salary_icon -

info iconBasic Information

Η θέση δύναται να είναι με έδρα Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη, ανήκει στο τμήμα Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της εταιρίας, το οποίο απευθύνεται εξειδικευμένα σε Βιομηχανίες τροφίμων. Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης σχετίζονται με την παροχή προτάσεων και λύσεων στις βιομηχανίες τροφίμων διάφορων κλάδων καθώς και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων αποκλειστικά για κάθε πελάτη.  Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα θέση που συνδέει πελάτες με τα κατάλληλα προϊόντα και τις λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς.

job description iconResponsibilities
 • Εντοπισμός και καταννόηση των αναγκών των πελατών, μέσω τακτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις πελατών
 • Συνεργασία με τα τμήματα παραγωγής καθώς και έρευνας & ανάπτυξης των βιομηχανιών τροφίμων
 • Κατάρτιση προτάσεων-λύσεων με τα κατάλληλα προϊόντα της εταιρίας, που καλύπτουν τις ανάγκες πελατών
 • Εισηγήσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, εστιασμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη
 • Τεχνική υποστήριξη πελατών στην εφαρμογή των λύσεων και προϊόντων που παρέχει η εταιρία
 • Συνεργασία με τα τμήματα R&D, Παραγωγής, Μarketing της εταιρίας
 • Προετοιμασία και υποβολή αναφορών προς την διεύθυνση
job description iconBenefits
 • Αρχική και συυνεχής εξειδικευμένη εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus, αυτοκίνητο, ιδιωτική ασφάλιση, μέσα υποστήριξης εργασίας)
job requirements iconBasic Requirements

Απαραίτητα προσόντα

 • Υπόβαθρο σπουδών τεχνολογίας τροφίμων, επεξεργασίας κρέατος ή συναφής κατάρτιση
 • Εξαιρετικές ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Εμπορικό πνεύμα και πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Καλή χρήση  H/Y απαραίτητη
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών
good to have iconGood to have
 • Εμπειρία σε τμήματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης, παραγωγής ή και R&D βιομηχανιών τροφίμων.