>
  1. Εξωτερικός Πωλητής/τρια

Would you like a career as a...

Alchemist Labs

Εξωτερικός Πωλητής/τρια

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-03-11

salary_icon -

info iconBasic Information

Τα γνωστά καλλυντικά THE PIONEARS ζητούν Εξωτερικούς Πωλητές/τριες για τον χώρο των φαρμακείων.

job description iconBenefits

Παρέχονται:

  • Μηνιαίος μισθός
  • Πακέτο παροχών (bonus, ποσοστά επί των πωλήσεων, έξοδα κίνησης)
  • Αυτοκίνητο
  • Κινητό
job requirements iconBasic Requirements
  • Προϋπηρεσία σε παρεμφερή θέση (απαραίτητα στον χώρο των Φαρμακείων)
  • Ηλικία έως 40 ετών
  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Διάθεση για γρήγορη ανέλιξη
  • Γνώση αγγλικών