>
 1. Πωλητής - τμήμα μεταπωλητών

Would you like a career as a...

SILICONBLUE (BROTHER-HELLAS.GR)

Πωλητής - τμήμα μεταπωλητών

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-03-27

salary_icon -

info iconBasic Information

Η SiliconBlue ζητά Πωλητή για να απασχοληθεί στο τμήμα μεταπωλητών της ομάδας μας!

job description iconResponsibilities

Τα καθήκοντα και ευθύνες του υποψηφίου περιλαμβάνουν:

 • Την ευθύνη για την προώθηση και πώληση προϊόντων Brother
 • Την ευθύνη διασφάλισης στόχου πωλήσεων με έμφαση στα μεσαία – μεγάλα μηχανήματα και συμβόλαια
 • Τη διαχείριση και ενθάρρυνση των μεταπωλητών να προωθούν τα προϊόντα Brother για όλες τις ανάγκες και λύσεις εκτύπωσης των πελατών τους
 • Την ευθύνη για να ακολουθεί και να προωθεί την στρατηγική της εταιρείας προς το δίκτυο μεταπωλητών
 • Τη βοήθεια και συντονισμό στην μηνιαία πρόβλεψη πωλήσεων
 • Την πραγματοποίηση καθημερινών τηλεφωνικών επαφών και επισκέψεων στους μεταπωλητές, ώστε να παραμένουν ενήμεροι για τα νέα προϊόντα και τις τρέχουσες εκπτώσεις & ειδικές προωθητικές ενέργειες, καθώς επίσης και να διασφαλίζεται ότι ο κάθε πελάτης είναι στην σωστή πορεία για επίτευξη του ετήσιου στόχου
job description iconBenefits

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Βασικό μισθό συν προμήθεια και ετήσιο δώρο όταν επιτευχθεί ο στόχος χρονιάς
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Προηγούμενη πείρα στις πωλήσεις σε δίκτυο
 • Άδεια οδήγησης
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Λευκό ποινικό μητρώο