>
 1. Πωλητής B2B HO.RE.CA. – Αθήνα

Would you like a career as a...

Differend

Πωλητής B2B HO.RE.CA. – Αθήνα

Full Time

Mid-Level

location_iconChalandri, Athens, Greece

when_icon 2021-04-02

salary_icon -

info iconBasic Information

Ελληνική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  με έδρα το Χαλάνδρι επιθυμεί να προσλάβει B2B ΠΩΛΗΤΗ/ΤΡΙΑ  πλήρους απασχόλησης για την ανάπτυξη και διαχείριση ενός δυναμικού δικτύου εταιρικών πελατών στον κλάδο HO.RE.CA.

 

job description iconResponsibilities

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου σε επιχειρήσεις HO.RE.CA.
 • Παρουσιάσεις σε πελάτες για τις υπηρεσίες της εταιρείας
 • Ταξίδια σε όλη την Ελλάδα
 • Τηλεφωνικές πωλήσεις
job description iconBenefits

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Bonus πέραν του μισθού και ασφάλισης
 • Σταθερό Μηνιαίο μισθό βάση προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Πληρωμένα έξοδα ταξιδιών
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με νέους ανθρώπους
 • Προοπτικές εξέλιξης
job requirements iconBasic Requirements

Προφίλ υποψηφίου:

 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Επαγγελματισμός
 • Γνώσεις Αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών, tablet και Internet
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου
 • Eπιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις door to door ή τηλεφωνικές πωλήσεις.

 

good to have iconGood to have

Επιθυμητή η εμπειρία σε πωλήσεις HO.RE.CA.

 • Δυνατότητα  ταξιδιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)