>
 1. Εκπρόσωποι Πωλήσεων

Would you like a career as a...

RESOLUTION MARKETING

Εκπρόσωποι Πωλήσεων

Full Time

Intern

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-11-08

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Resolution Marketing, εταιρεία που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας αναζητεί υποψήφιους/ες 18-36 ετών για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων και Marketing. 

job description iconResponsibilities

Βασικές αρμοδιότητες: 

 1. Επικοινωνία με τους πελάτες
 2. Συντονισμός ομάδας
 3. Εκτέλεση προωθητικών καμπάνιων μεγάλων εταιρειών 
job description iconBenefits

Η εταιρεία παρέχει:

 1. Συνεχή επαγγελματική εξέλιξη
 2. Μόνιμη συνεργασία
 3. Υψηλές αξιοκρατικές αμοιβές
 4. Εκπαίδευση και πιστοποιήσεις υψηλού επιπέδου
 5. Bonus παραγωγικότητας 
job requirements iconBasic Requirements

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος λυκείου
 • 18-36 ετών
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Γρήγορη αντίληψη
 • Θετική διάθεση και όρεξη για μάθηση
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 

*Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει προυπηρεσία 

good to have iconGood to have

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ από κλάδο με θέμα Οικονομία/Διοίκηση/Μάρκετινγκ θα εκτιμηθεί.