>
 1. Σύμβουλος Εταιρικών Πωλήσεων

Would you like a career as a...

Typografisa

Σύμβουλος Εταιρικών Πωλήσεων

Full Time

Entry-Level

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconMetamorfosi, Athens, Greece

when_icon 2019-11-19

salary_icon -

info iconBasic Information

Στην τυπογράφισα για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια είμαστε αφοσιωμένοι στο να παραδίδουμε άμεσα τις καλύτερες ποιοτικά εκτυπώσεις των εντύπων των συνεργατών μας.

Η υπόσχεσή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη σχέση μεταξύ τιμής, ποιότητας, και εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Στα πλαίσια συνεχούς μας ανάπτυξης αναζητούμε Σύμβουλο Εταιρικών Πωλήσεων, να ενταχθεί στο δυναμικό μας.

job description iconResponsibilities
 • Ανάπτυξη πελατολογίου στην περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής με βάση την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων
 • Ανάλυση αναγκών, παρουσίαση προϊόντων, εκπαίδευση, σύνταξη πρότασης συνεργασίας
 • Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και υποβολή προτάσεων για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες
 • Προετοιμασία αναφορών αναφορικά με τα αποτελέσματα, τα προβλήματα, τις προοπτικές, τις ανάγκες των πελατών
 • Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς
job description iconBenefits
 • Εκπαίδευση σε σύγχρονο, δυναμικό και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον
 • Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου & τηλεφώνου
 • Σταθερός μισθός και bonus επί των πωλήσεων
job requirements iconBasic Requirements
 • Σπουδές στους τομείς Διοίκησης/ Μάρκετινγκ/ Επικοινωνίας/ Κοινωνικών Επιστημών
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Αξιοπρεπής παρουσία
 • Υπευθυνότητα & συνέπεια
 • Πελατοκεντρική αντίληψη 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
good to have iconGood to have
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών