>
 1. Εξωτερικός Πωλητής

Would you like a career as a...

AMMONOVIS

Εξωτερικός Πωλητής

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-02-14

salary_icon -

info iconBasic Information

Ζητείται Εξωτερικός Πωλητής στον κλάδο του αυτοκινήτου με έδρα την Αττική.

Αποστολή βιογραφικών emeravcom@gmail.com

job description iconResponsibilities

Αρμοδιότητες:

 • Επίδειξη αυτοκινήτων σε υποψήφιους πελάτες
 • Γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και συνεχή ενημέρωση επ’ αυτών
 • Επικοινωνία και συνεργασία με Υποψήφιους πελάτες
job description iconBenefits

Παροχές:

 • Μισθός μικτός 900
 • Κινητό Τηλέφωνο και Laptop
 • Πλήρη κάλυψη εξόδων
 • Συνεχή εκπαίδευση και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
job requirements iconBasic Requirements

Προσόντα και δεξιότητες:

 • Καλή γνώση MS Office
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου για τουλάχιστον 5 χρόνια
 • Ικανότητα κατανόησης των υποψηφίων πελατών
 • Ωράριο σπαστό και με ευελιξία υπερωριών