>
  1. Υπάλληλος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ HOTEL BUSINESS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Would you like a career as a...

SYSCO S.A.

Υπάλληλος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ HOTEL BUSINESS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Full Time

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, -

when_icon 2019-05-31

salary_icon -

info iconBasic Information

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η SYSCO A.E. εταιρία Πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους Integrators στο χώρο Μηχανοργάνωσης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, αναλαμβάνει σημαντικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επεκτεινόμενη, ζητάει στελέχη Υποστήριξης – Εγκατάστασης Εφαρμογών (Implementation-Support) για τις δραστηριότητες της στον Ξενοδοχειακό Τομέα.

ΕΦΕΣΟΥ 6 & ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ - 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τηλ. 210-9319551, FAX 210-9319662, E-mail : info@sysco.gr

job description iconResponsibilities


Υπάλληλος
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ HOTEL BUSINESS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Προσόντα:
 Πτυχίο ΤΕΙ Ξενοδοχειακών σπουδών.
 Γνώση Εφαρμογών Λογισμικού Singular Galaxy PMS ή/και Sysco Epitome PMS ή/ και Sysco Medallion PMS.
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια σε ξενοδοχείο με χρήση των ανωτέρω συστημάτων Λογισμικού
 Πολύ καλή γνώση H/Y & Windows – MS Office.
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Δυνατότητα ταξιδίων εντός και εκτός Ελλάδος.
Η εταιρεία προσφέρει Δυναμικό και Σύγχρονο περιβάλλον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με ελκυστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογα με την εμπειρία & την απόδοση.
ΣΤΕΙΛΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ :
S Y S C O A.E. info@sysco.gr
ΕΦΕΣΟΥ 6 & ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ - 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τηλ. 210-9319551, FAX 210-9319662, E-mail : info@sysco.gr