>
  1. Τμήμα Τιμολόγησης - Έκδοσης Φορτωτικών

Would you like a career as a...

KASSOUDAKIS S.A.

Τμήμα Τιμολόγησης - Έκδοσης Φορτωτικών

Full Time

Associate

location_iconAspropyrgos, West Attica, Greece

when_icon 2020-03-10

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών, αναζητά υποψήφιους για το ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης: Τ 0320 μέσω:

email: hr@kassoudakis.gr

fax: 2105596920

job description iconResponsibilities

Βασικά καθήκοντα:

  • Διαχείριση & προετοιμασία συνοδευτικών μεταφοράς αγαθών
  • Έκδοση φορτωτικών
job requirements iconBasic Requirements
  • Άριστες γνώσεις τιμολόγησης και έκδοσης φορτωτικών. 
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
  • Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office και μηχανογραφικών εφαρμογών ERP.
  • Ικανότητα συνεργασίας και πνεύμα ομαδικότητας. 
  • Προσανατολισμός στην λεπτομέρεια, μεθοδικότητα και αναλυτική σκέψη.
  • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε απαιτητικό περιβάλλον.
good to have iconGood to have
  • Εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.