>
 1. ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Would you like a career as a...

PRINCE SILVERO

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Full Time

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconPeristeri, Greece

when_icon 2019-08-28

salary_icon -

info iconBasic Information

Περιγραφή Θέσης:

 • Καταχώρηση δαπανών και εγγραφών Γενικής Λογιστικής
 • Διεκπεραίωση καθημερινών λογιστικών εργασιών
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ-VIES-INTRASTAT, παρακρατούμενων φόρων
 • Καταχώρηση προσλήψεων και αποχωρήσεων σε σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τήρηση αρχείου μισθοδοσίας 
 • Συμφωνίες υπολοίπων προμηθευτών και σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων πληρωμών
 • Εξωτερικές εργασίες λογιστηρίου σε τράπεζες, ΔΟΥ και λοιπές υπηρεσίες
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
job description iconResponsibilities

Περιγραφή Θέσης:

 • Καταχώρηση δαπανών και εγγραφών Γενικής Λογιστικής
 • Διεκπεραίωση καθημερινών λογιστικών εργασιών
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ-VIES-INTRASTAT, παρακρατούμενων φόρων
 • Καταχώρηση προσλήψεων και αποχωρήσεων σε σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τήρηση αρχείου μισθοδοσίας 
 • Συμφωνίες υπολοίπων προμηθευτών και σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων πληρωμών
 • Εξωτερικές εργασίες λογιστηρίου σε τράπεζες, ΔΟΥ και λοιπές υπηρεσίες
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών

 

Προσόντα:

 • Πτυχιούχος Ανώτατης Οικονομικής Σχολής ή Τ.Ε.Ι. τμήματος Λογιστικής
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (έως 3 έτη)
 • Καλή γνώση ERP συστημάτων, ΜS Office, Αγγλικής γλώσσας
 • Μεθοδική σκέψη, Οργανωτικές και Επικοινωνιακές Ικανότητες, Ικανότητα ανάληψης Πρωτοβουλιών, Πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου
job requirements iconBasic Requirements
 • ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 3 ΕΤΗ