>
 1. Υποστήριξη Κλάδου Ζωής (Backoffice)

Хотели бы вы сделать карьеру в качестве...

Mega Brokers

Υποστήριξη Κλάδου Ζωής (Backoffice)

Полная Занятость

Средний опыт

location_iconАфины, Афины, Греция

when_icon 2021-11-25

salary_icon -

info iconОсновная информация

Η MEGA BROKERS - Η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία παροχής Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στην Ελλάδα με εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο για πάνω από 3 δεκαετίες επιθυμεί να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό του Κλάδου Ζωής (Backoffice).

job description iconОбязанности
 • Παρακολούθηση & διεκπεραίωση αιτημάτων δικτύου πωλήσεων
 • Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών (έκδοση προσφορών, αιτήσεων, συμβολαίων, αποζημιώσεων)
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για ορθή διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών
 • Διερεύνηση και αξιολόγηση κινδύνων συμβολαίων του Κλάδου
job description iconВыгоды
 • Μόνιμη και σταθερή εργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας
job requirements iconТребования
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ, ΤΕΙ  Οικονομικής ή Ασφαλιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ασφαλιστικής εταιρίας ή ασφαλιστικό γραφείο
 • Διευρυμένες γνώσεις Κλάδου Ζωής
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 • Καλή Γνώση H/Y
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄& επαναπιστοποίησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους