Αυξημένοι μισθοί, σημαίνουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα και μικρότερα περιθώρια κέρδους, αλλά σίγουρα δεν θέλουμε συνεργάτες που νιώθουν πως δεν ανταμείβονται για τη δουλειά τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους υπαλλήλους σας να νιώσουν ότι δεν εκτιμάται η δουλειά και η προσπάθεια που καταβάλλουν και το χειρότερο σενάριο, να παραιτηθούν.

Η ισορροπία μεταξύ της ικανοποίησης των εργαζομένων σας και του προϋπολογισμού της εταιρείας/τμήματος είναι υψίστης σημασίας.

9 στελέχη του Forbes Human Resources Council ρωτήθηκαν για το προαναφερθέν θέμα και δέχτηκαν να μοιραστούν μαζί μας τις στρατηγικές και τις πρακτικές που προτείνουν, ώστε να επιλέξετε ορθά την αποζημίωση των υπαλλήλων σας.

Δημιουργείστε την κατάλληλη για εσάς ομάδα εδώ!

  1. Ανταποκρίνονται οι μισθοί στην επίδοση των υπαλλήλων σας

Σταματήστε να ενεργείτε σύμφωνα με παραδοσιακούς τρόπους και πρακτικές ανταμοιβής των εργαζομένων σας. Ανταμείψτε τους με γνώμονα την επίδοση τους. Οι εργαζόμενοι με την υψηλότερη επίδοση πρέπει να ανελίσσονται σε πιο καλοπληρωμένες θέσεις μέσω του ρόλου τους. Η αμοιβή των εργαζομένων σας, δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα χρόνια προϋπηρεσίας ή “παλαιότητας” σε μια θέση εργασίας.

  1. Αποφύγετε τον ανταγωνισμό

Το πως θα πληρώνετε τους εργαζομένους σας, είναι μια εσωτερική απόφαση της επιχείρησης σας. Ξεκινήστε με μια φιλοσοφία ανταμοιβής που να προσδιορίζει το πως και γιατί ανταμείβετε τους εργαζομένους με τον τρόπο που έχετε επιλέξει. Αυτή η εσωτερική πληροφόρηση, θα βοηθήσει τους υπαλλήλους σας να κατανοήσουν “τι” εκτιμάτε και “γιατί”. Και το βασικότερο θα υπάρχει διαφάνεια ως προς τον τρόπο αμοιβής τους.

  1.  Να είστε συνεπείς και ειλικρινείς

Οι εργαζόμενοι, είναι ελεύθεροι να συζητούν μεταξύ τους για το μισθό τους. Θέστε κανόνες, μιλήστε μαζί τους και εξηγήστε τους ότι ακολουθείτε ένα αξιοκρατικό σύστημα αμοιβών. Επικοινωνώντας μαζί τους, είναι ένας καλός τρόπος να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων σας και να νιώσουν σημαντικοί.

  1. Αναλύστε τις απαιτούμενες δεξιότητες και ορίστε την επιτυχία των εργαζομένων σας

Οι εργοδότες, πρέπει να εξετάζουν κάθε “job description” και να συντάσσουν μια λίστα με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην επιτυχία. Στη συνέχεια, κάθε θέση εργασίας πρέπει να τίθεται σε σειρά προτεραιότητας, με βάση το κατά πόσο συμβάλλει στην επιτυχία της εταιρείας. Τέλος, οι εργαζόμενοι θα αξιολογούνται με βάση την επιτυχία στον τομέα ευθύνης τους. Σύμφωνα με όλους τους παραπάνω παράγοντες και τη βοήθεια ερευνών για τη μισθοδοσία, οι εργοδότες μπορούν να ορίσουν δίκαιη μισθοδοσία για τους εργαζομένους τους.

  1. Μην στηρίζεστε στην μισθοδοσία για να δείξετε στους εργαζομένους σας ότι ενδιαφέρεστε

Το ενδιαφέρον σας για τους εργαζομένους σας πρέπει να είναι καθημερινό και να μην περιορίζεται σε έναν καλό μισθό. Δυστυχώς, πολλοί εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν υποστήριξη και αποζητούν ικανοποίηση μέσω ενός υψηλότερου μισθού. Αντ’ αυτού στραφείτε στην αναγνώριση της αξίας των υπαλλήλων σας και επενδύστε στην προσήλωση των εργαζομένων στην επιχείρηση σας.

  1. Να έχετε ειλικρινείς συζητήσεις με τους εργαζομένους σας

Ένας από τους συχνότερους λόγους που κάποιος εργαζόμενος αφήνει μια θέση εργασίας, είναι για μια άλλη θέση εργασίας με υψηλότερες απολαβές. Αν ένας εργαζόμενος σας, σας ενημερώσει ότι ψάχνει για μια νέα θέση εργασίας με υψηλότερο μισθό, μιλήστε μαζί του με ειλικρίνεια και εξηγείστε του για ποιους λόγους μπορείτε ή δεν μπορείτε να υποστηρίξετε έναν υψηλότερο μισθό για εκείνον.

  1. Να έχετε κατευθυντήριες γραμμές, αλλά μην περιορίζεστε από αυτές

Είναι καλό να έχετε ένα σύστημα να παρακολουθείτε την επίδοση της επιχείρησης και την αγορά, ωστόσο πρέπει να υπάρχει κι ένα κανάλι, όπου οι managers θα μπορούν να κάνουν προτάσεις για bonus σε εργαζομένους που επέδειξαν μεγάλη πρόοδο και συνέβαλαν καταλυτικά στη διεκπεραίωση σημαντικών projects.

  1. Ακούστε τους εργαζομένους σας

Οι προσηλωμένοι εργαζόμενοι έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα και γοητεύονται από τις προκλήσεις. Ενδιαφέρονται για την προσωπική τους εξέλιξη και οι περισσότεροι από αυτούς θα εκφράσουν την άποψη τους σε meeting για την αξιολόγηση της επίδοσης της επιχείρησης. Ακούστε τους. Λάβετε σοβαρά τους προβληματισμούς τους. Εάν νιώθουν ότι πληρώνονται λιγότερο για αυτά που προσφέρουν, κάντε έρευνα και ιδίως έρευνα αγοράς. Αν έχουν δίκιο, προχωρήστε στις απαραίτητες αλλαγές.

Μην αγνοείτε τους εργαζομένους σας. Είναι ο “πνεύμονας” της εταιρείας σας, δώστε τους τον “αέρα” που χρειάζονται για να συμβάλουν και να ενισχύσουν την επιτυχία της επιχείρηση σας!

Δημιουργείστε την κατάλληλη για εσάς ομάδα εδώ!

Περισσότερα άρθρα σχετικά με τη διαχείριση των εργαζομένων θα βρείτε στο blog μας!