>
 1. Μηχανολόγος Μηχανικός

Θα σου άρεσε μια καριέρα σαν...

EL PACK AE

Μηχανολόγος Μηχανικός

Πλήρης Απασχόληση

Καμία Εμπειρία

location_iconPatra, Achaea, ΕΛΛΑΔΑ

when_icon 2020-11-26

salary_icon -

info iconΒασικές Πληροφορίες

Όμιλος βιομηχανικών επιχειρήσεων, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του, για το εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πατρών Μηχανολόγους.

job description iconΑρμοδιότητες

Περιγραφή του ρόλου:

 • Είναι μέλος της ομάδας συντήρησης υπό τον προϊστάμενο συντήρησης.
 • Αναλαμβάνει την επίλυση των βλαβών εφόσον προκύψουν κατά την παραγωγική διαδικασία.
 • Συμμετέχει στις τακτικές προληπτικές συντηρήσεις βάσει των τεχνικών αναγκών του εργοστασίου.
 • Συμβάλλει στην αναβάθμιση των τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Προσφέρει την τεχνογνωσία του στους εργαζόμενους παραγωγής σε θέματα του αντικειμένου του, διασφαλίζοντας το σωστό χειρισμό του εξοπλισμού.
job description iconΟφέλη

Προσφέρονται:

 • Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας.
 • Απολαβές ανάλογες των εργασιακών προσόντων.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον.
job requirements iconΑπαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. (γραπτό, προφορικό λόγο & τεχνική ορολογία)
 • Καλή γνώση μηχανολογικών σχεδίων.
 • Γνώση μηχανολογικών αυτοματισμών παραγωγικών μηχανών.
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ορθής διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικότητα.
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
 • Για άντρες υποψήφιους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
good to have iconΕπιθυμητά Προσόντα
 • Εμπειρία σε επισκευή και συντήρηση  ανυψωτικών μηχανημάτων, με ηλεκτρικούς και diesel κινητήρες, θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.